वडा न ८

वडा अध्यक्षको नाम:विजय कुमार महतो,वडा सचिवको नाम:रामविलाश महतो ,क्षेत्रफल:०.३० वर्ग कि.मि.

Undefined
Population: 
२९४०
Ward Contact Number: 
९८४२८४०५३१ 'वार्ड सचिव'