लाहान नगरपालिका क्षेत्र भित्र बिमानस्थल (airport) बनाउनका लागि प्राबिधिक सहितको टोलिले मिति २०७५/०३/२२ गते स्थलगत निरिक्षणको झलक