तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
53% (111 votes)
बेठिक
4% (9 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
43% (90 votes)
Total votes: 210