तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
63% (45 votes)
बेठिक
3% (2 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
34% (24 votes)
Total votes: 71