तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
53% (108 votes)
बेठिक
3% (7 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
43% (88 votes)
Total votes: 203