तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
58% (68 votes)
बेठिक
2% (2 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
41% (48 votes)
Total votes: 118