तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
57% (84 votes)
बेठिक
3% (4 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
41% (60 votes)
Total votes: 148