तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
52% (93 votes)
बेठिक
4% (7 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
44% (78 votes)
Total votes: 178