तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
55% (121 votes)
बेठिक
4% (9 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
41% (92 votes)
Total votes: 222