तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
56% (70 votes)
बेठिक
2% (2 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
42% (53 votes)
Total votes: 125