२०७५ असार २२ गते वडा नं.११ र १२ मा छाता झुल र भत्ता बितरण गर्दै मेयर साहेब,उपमेयर साहेब, वडाध्यक्षहरु र कर्मचारिमित्रहरुको झलक