तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
56% (72 votes)
बेठिक
2% (2 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
43% (55 votes)
Total votes: 129