तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
57% (70 votes)
बेठिक
2% (2 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
41% (51 votes)
Total votes: 123