तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
65% (40 votes)
बेठिक
3% (2 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
32% (20 votes)
Total votes: 62