तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
64% (54 votes)
बेठिक
2% (2 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
34% (29 votes)
Total votes: 85