तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
62% (49 votes)
बेठिक
3% (2 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
35% (28 votes)
Total votes: 79