तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
54% (89 votes)
बेठिक
3% (5 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
43% (72 votes)
Total votes: 166