तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

ठिक
54% (117 votes)
बेठिक
4% (9 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
42% (92 votes)
Total votes: 218